Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

NHÀ PHÂN PHỐI IQOS CHÍNH HÃNG LỚN NHẤT VIỆT NAM Hotline: 0927.739.339

ILUMA 4.0 PRIME 2024 ( NEW, HÚT 3 ĐIẾU /LẦN)

 ILUMA  là dòng IQOS mới nhất hiện nay với những tính năng vượt trội so với bản cũ:

🔥 Vòng tròn cảm ứng hiện thị pin 🙂

🔥 Tẩu dùng được 3 điếu liên tục

🔥 Có chế độ ngắt khi không hút

🔥 Hơi hút nhiều hơn có thể lên đến hơn 18 hơi

Hàng sẵn tại shop

🧨 Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒌𝒉𝒂́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒑𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎

💥 𝑻𝒉𝒆̂́ 𝒉𝒆̣̂ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒎𝒂̀𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̉𝒎 𝒖̛́𝒏𝒈, 𝒗𝒖𝒐̂́𝒕 𝒅𝒆̂̃ 𝒅𝒂̀𝒏𝒈 , 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒂̂̉𝒖.

💥 𝑻𝒐̂́𝒊 đ𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 3 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒖́𝒕 𝒄𝒉𝒐 1 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒂̣𝒑 𝒕𝒂̂̉𝒖, 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 .

💥 Đ𝒐̂́𝒕 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒉𝒐̛𝒏, 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 25% 𝒉𝒐̛𝒊 𝒉𝒖́𝒕 (𝒔𝒐̂́ 𝒉𝒐̛𝒊 𝒉𝒖́𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐̛𝒏, 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎)

💥 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 đ𝒊𝒆̂́𝒖 𝒍𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̛𝒏 (𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎), 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒖́𝒕 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒂̣𝒎 𝒅𝒖̛̀𝒏𝒈.

Sản phẩm khác

Để lại tin nhắn cho chúng tôi