Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

NHÀ PHÂN PHỐI IQOS CHÍNH HÃNG LỚN NHẤT VIỆT NAM Hotline: 0927.739.339

THUỐC TEREA NHẬT (DÙNG CHO ILUMA 4.0 )

🌈 𝗧𝗲𝗿𝗲𝗮 (𝑙𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑒𝑎𝑡𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝐼𝑞𝑜𝑠 4.0 𝐼𝑙𝑢𝑚𝑎):

Đủ 9 vị bao gồm Smooth, Balance, Regular, Mint, Menthol, Purple, Yellow Menthol, Tropical Menthol, Black Menthol, 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi